UPAS E.G POWER ยูพาส อี.จี พาวเวอร์

UPAS E.G POWER ยูพาส อี.จี พาวเวอร์

UPM01300
ราคา : 6,900

เป็นอาหารเสริมของสัตว์และพืช ที่ทำมาจากแร่ธรรมชาติแม็กซัมซุก เป็นแร่ธาตุที่มีที่เดียว คือ ในประเทศเกาหลีใต้


ยูพาส อี.จี พาวเวอร์   เป็นอาหารเสริมของสัตว์และพืช ที่ทำมาจากแร่ธรรมชาติแม็กซัมซุก ซึ่งประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น ซิลิกา, อลูมิเนียม, แคลเซียม,แม็กนีเซียม และแร่เหล็ก เป็นต้น เป็นแร่ธาตุที่มีที่เดียว คือ ในประเทศเกาหลีใต้  นำมาบดเป็นผงถึง 3 ขั้นตอน  หลังจากนั้น นำมาผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูงถึง 1100 องศาเซลเซียส อัดเป็นเม็ดเล็กละเอียด มีรูพรุน  ชั่งน้ำหนัก และบรรจุโดยใช้ความร้อนสูงในการเป่าแห้ง  (สเปรย์ ดราย) ทำให้สารพิษและเชื้อราต่างๆ ในอาหารสัตว์และปุ๋ยพืช เช่น อะฟลาทอคซิน, ซีราลีโนน ลดลงกว่า 90%
คุณสมบัติโดดเด่นอื่นๆ
·      การทำให้เป็นเม็ดเล็กละเอียดและมีรูพรุน สามารถดูดซับแก๊สแอมโมเนียลงได้มาก ไม่ก่อให้เกิดแก๊สมีเทนอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยของสัตว์
·      เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆเข้าสู่เซลล์ของสัตว์และพืชได้มากขึ้น
·      ทำให้กระบวนการเผาผลาญมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อการเพิ่มและเกิดใหม่ของเซลล์เนื้อเยื่อ
เหมาะสำหรับสัตว์ ช่วยลดต้นทุน ลดการใช้ยา ลดอัตราการตาย ลดกลิ่นมูลมากกว่า 70% โตไว ย่นระยะเวลาการเลี้ยง เพิ่มผลผลิต และให้ผลกำไรที่มากขึ้น
เหมาะสำหรับพืช ลดต้นทุน ลดการใช้ยา ย่นระยะเวลาการปลูก เพิ่มผลผลิต และให้ผลกำไรที่มากขึ้นวิธีการใช้

ยูพาส อี.จี พาวเวอร์ ใช้ได้กับสัตว์และพืชทุกชนิด
โดยผสมร่วมกับอาหารสัตว์และปุ๋ยได้ทุกชนิด ในอัตราส่วน 1:100
คืออาหารเสริมสัตว์และพืช ยูพาส อี.จี พาวเวอร์ 1 กิโลกรัม
ผสมลงในอาหารสัตว์และปุ๋ย 100 กโลกรัม